مهدیه مهدوی کنی
بخش معارف اسلامی و دروس عمومی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
پست سازمانی عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصيلي تاریخ و تمدن ملل اسلامی
سال فراغت 1381/06/27
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه تهران
نوع همکاری تمام وقت
پایه استخدامی 5
تاریخ شروع همکاری 1383/07/01
اطلاعات تکمیلی :
ENGLISH